Uutisia 20.6.2019

Kansantalouden tilinpidon ennakollisten vuositietojen julkaisemista nopeutettu kuukaudella

Kansantalouden ennakolliset vuositiedot on julkaistu 20.6.2019 ensimmäistä kertaa nopeutetulla aikataululla. Aiemmin vastaavia tietoja on julkaistu heinäkuun toisella viikolla.

Ennakollisten vuositietojen laadintamenetelmää on muutettu. Laadinnassa on käytetty sekä neljännesvuosi- että vuosilähteitä. Julkistuksen nopeuttaminen vaikuttaa tietosisältöön siten, että se on aggregoidumpaa kuin aiemmin heinäkuussa julkaistuissa tiedoissa.

Kansantalouden painopistettä on siirretty neljännesvuositilinpitoon, jossa aineistopohjaa on pyritty parantamaan erityisesti investointien osalta. Neljännesvuositilinpidon arvonlisäyksen laskentamenetelmää on myös uudistettu käyttämällä aiempaa laajemmin Tilastokeskuksen teollisuustuotannon volyymi-indeksin sekä palvelualojen liikevaihtokuvaajan volyymitietoja. Lisäksi neljännesvuositilinpidon tiedot on jaoteltu julkiseen ja yksityiseen talouteen aiempaa laajemmin.

Vuosilähteitä on käytetty niillä osa-alueilla, joista ennakollisia vuositietoja on saatavilla. Tämä on huomioitu esimerkiksi julkisen sektorin ja yrityssektorin laskennassa, joiden osuus vaikuttaa merkittävästi arvonlisäykseen.

Myös kansantalouden tilinpidon StatFin-taulukot ovat uudistuneet. StatFin-taulukoiden luokitukset on yhdenmukaistettu, taulukoiden nimiä on muutettu ja taulukoita on yhdistelty. Tilastokeskuksen sivuille on myös luotu käyttäjille Kansantalouden tilinpidon StatFin-taulukoiden rakennemuutokset -sivu, josta voi tarkistaa, mitkä vanhoista taulukoista on yhdistetty.

Kansantalouden tilinpito on tuottanut keskeisimmistä aggregaateista pdf-taulukkopaketin. Nämä taulukkopaketin taulukot korvataan taulukkolinkkeinä kesäkuun 2019 aikana.

Kansantalouden tilinpidon ennakollisten vuositietojen julkaisuajankohdat muuttuvat siten, että jatkossa vuositiedot päivittyvät joka neljänneksen yhteydessä maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa.

Seuraavan kerran vuositietoja päivitetään 20.9.2019, jolloin kansantalouden tilinpidossa tehdään myös koko aikasarjaan kansanvälisen suosituksen mukainen aikasarjatarkistus.

Kansantalouden tilinpidon uudistus ja julkaisuaikataulut 2019

Lisää tietoa:
Yliaktuaari Tapio Kuusisto p. 029 551 3318, twitter @kuusisto_tapio, vuositiedot
Yliaktuaari Samu Hakala p. 029 551 3756, neljännesvuositiedot

Jaa