Kartta-animaatiosovellus

Väestölaskennan kartta-animaatiosovellus on noin 60 keskeisestä väestölaskenta-aineiston muuttujasta koottu kokonaisuus, jota voi tarkastella interaktiivisen, monia erilaisia visualisointitapoja tarjoavan käyttöliittymän kautta. Aineistoa voi tarkastella esimerkiksi karttoina, hajontakuvioina, pylväskuvioina, aikasarjoina tai taulukoina.

Muuttujista on pääsääntöisesti tietoja vuodesta 1987 lähtien, joten aineistoa voi tarkastella myös animoidun aikasarjan kautta.

Sovellus sisältää myös joukon lyhyitä analyysejä, joissa Tilastokeskuksen asiantuntijat kuvaavat aihealueiden keskeisiä muutoksia.

Sovelluksen kartta-animaatioissa käytetty tilastoaineisto löytyy myös PX-Web-tietokannasta, jossa aineiston jatkokäsittely-, rajaus- ja tallennusominaisuudet ovat tehokkaita ja monipuolisia.