Tilastokeskuksen arkisto

Tilastokeskuksen arkiston tutkijapalvelu toimii Tilastokirjaston yhteydessä. Arkistoaineisto koostuu Tilastokeskuksen ja sen edeltäjien tuottamista tilastojen alkuperäisaineistoista ja julkaisemattomista tauluaineistoista sekä Tilastokeskuksen hallinnollisista asiakirjoista ja eräistä komitea- ja yksityisarkistoista. Aineistot ovat paperi- tai mikrofilmimuotoisia. Arkisto on avoin kaikille kiinnostuneille.

Tilastokeskuksen arkistotoimen tarkoituksena on turvata aineiston säilyminen ja pitää se käytettävänä tutkimusta ja tietopalvelua varten. Arkistoon siirrettyä aineistoa voit tutkia Tilastokeskuksen arkiston tutkijatilassa, joka sijaitsee Tilastokirjaston yhteydessä. Maksullisen kopiopalvelun kautta saa paperikopioita A3-kokoon asti. Kopioinnissa noudatetaan Tilastokeskuksen palveluhinnastoa. Muun esimerkiksi Tilastokeskuksen verkkopalvelussa julkaistun tilastoaineiston käytöstä tai maksullisesti tuotettavien yksikkötason tutkimusaineistojen käytöstä ja hinnoista löydät tietoja Tilastot-sivuilta ja Tilastokeskuksen tutkimuspalvelujen sivuilta.

Hallinnollisten asioiden käsittelyyn liittyvästä tietopalvelusta vastaa Tilastokeskuksen kirjaamo.

Osaan aineistoista liittyy käyttörajoituksia, esim. tilastojen perusaineistot ovat luottamuksellisia 25 vuotta ja henkilötietojen osalta 100 vuotta tai 50 vuotta henkilön kuolemasta. Tällaisen aineiston käyttäminen edellyttää lupamenettelyä. Voit tilata haluamaasi aineistoa valmiiksi tutkijatilaan joko tulemalla Tilastokeskukseen, soittamalla tai sähköpostitse.

Tilastokeskus on siirtänyt 40 vuotta vanhemman pysyvästi säilytettävän asiakirja-aineistonsa pääsääntöisesti Kansallisarkistoon. Aineistoja voi tiedustella Kansallisarkiston tietopalvelusta. Kansallisarkistoon luovutettujen aineistojen tiedot löytyvät myös Kansallisarkiston Vakka-tietokannasta.

Päivitetty 9.1.2019