Julkaistu: 13.5.2003

Lähes 500 paria rekisteröi suhteensa viime vuonna

Alaikäisiä lapsia asui vuodenvaihteessa 32 parisuhdeperheessä, joissa vanhemmat ovat samaa sukupuolta. Kaikkiaan parisuhdeperheitä rekisteröitiin viime vuonna 450, kun sen mahdollistava laki tuli voimaan maaliskuun alussa.

Leena Kartovaara

Suomessa asui vuodenvaihteessa 877 henkilöä, jotka olivat rekisteröineet parisuhteensa. Heistä 470 oli miehiä ja 407 naisia. Parisuhde oli voimassa enää 464 miehellä, muutama oli jo ehtinyt erota tai jäädä leskeksi. Kaikilla parisuhteensa rekisteröineillä ei puoliso ollut Suomen väestössä. Näin on tapauksissa, joissa toisella puolisolla ei ole pysyvää oleskelulupaa Suomessa.

Kaikki parisuhteensa rekisteröineet eivät asu yhdessä, näin ollen he eivät perhetilastoissa muodosta perheitä. Tilastoissa perheen peruskriteerinä niin parisuhteisilla kuin aviopareillakin on yhdessä asuminen. Rekisteröityjä parisuhdeperheitä oli vuoden lopussa 399. Miespareja oli 207 ja naispareja 192. Siten 50 parisuhteensa rekisteröinyttä miestä ja 23 naista ei asu parinsa kanssa yhdessä, muutamassa tapauksessa pari ei kuulu Suomen väestöön. Jää arvailujen varaan, ovatko erillään asuvat parit vain halunneet laittaa juridisesti asiansa kuntoon, mutta eivät silti halua "tulla julki", vai sopiiko omien asuntojen pitäminen heidän elämäntilanteeseensa muuten vain paremmin.

Rekisteröidyssä parisuhteessa olevat iän ja sukupuolen mukaan 31.12.2002

kuva

Rekisteröidyssä parisuhteessa olevat henkilöt 31.12.2002

Yhteensä 871
Helsinki 369
Turku 66
Espoo 48
Vantaa 46
Tampere 27
Lahti 19
Oulu 19
Jyväskylä 15
Sipoo 10
Muut kunnat yht. 252

Lapsia naispareilla

Alaikäisiä lapsia asuu 32 parisuhdeperheessä, yhteensä 49 lasta. Yhtä lukuun ottamatta parit, joilla oli lapsia olivat naispareja. Yksilapsisia perheitä oli 19, yhdeksässä perheessä oli kaksi lasta ja neljässä kolme lasta. Viidessä perheessä oli kummankin puolison lapsia, "sinun ja minun lapsia".

Kaiken kaikkiaan 21:llä parisuhteensa rekisteröineellä miehellä ja 67 naisella on omia biologisia lapsia. Yhteensä näitä lapsia on 144.

Nuorimmat rekisteröidyn parisuhteen solmijat ovat 18-vuotiaita, vanhimmat päälle 80 vuoden. Parisuhteensa rekisteröineiden miesten keski-ikä on 43,6 ja naisten 40,4 vuotta. Miesten suurin parisuhteen rekisteröijien ikäluokka on 40-44-vuotiaat, naisilla puolestaan 35-39-vuotiaat.

Kaikille ei ilmeisesti ole seksuaalinen identiteetti ollut selvää alusta pitäen, sillä 27 parisuhteen solminutta miestä ja 66 naista on ollut aikaisemmin naimisissa.

Alueellisesti rekisteröidyn parisuhteen solmineet ovat jakautuneet hyvin epätasaisesti. Helsingissä asuu 42 prosenttia parisuhteen rekisteröineistä ihmisistä, pääkaupunkiseudulla yli puolet, 54 prosenttia eli 467 henkeä. Puolessa Suomen 20 maakunnasta on alle 10 rekisteröidyssä parisuhteessa olevaa henkilöä.

Tanskassa eniten rekisteröityjä parisuhteita

Muissa Pohjoismaissa samaa sukupuolta olevat parit ovat voineet rekisteröidä suhteensa aikaisemmin kuin Suomessa. Ensimmäisen vuoden rekisteröintilukuja ei voida sellaisenaan vertailla, koska laki on tullut voimaan eri maissa eri aikaan vuodesta, esimerkiksi Suomessa maaliskuussa ja Tanskassa lokakuussa. Niistä voidaan lähinnä katsoa, onko miehillä vai naisilla ollut kiireempi rekisteröityä lain tultua voimaan. Varsinkin Tanskassa on miesten osuus ensimmäisenä vuonna todella suuri, yli 80 prosenttia. Kaikissa Pohjoismaissa naisten osuus on vuosien myötä noussut. Voisikohan tästä ennustaa, että Suomeen tulee ajan kuluessa enemmän nais- kuin miespareja kuten Islannissa on.

Tanskassa on parisuhteen voinut rekisteröidä jo yli 12 vuoden ajan. Kaiken kaikkiaan 3 300 paria on ehtinyt tuona aikana rekisteröidä suhteensa. Onni ei kestä ikuisesti kaikilla saman sukupuolen pareillakaan, vaikka luulisi toisen sielunelämän ymmärtämisen olevan helpompaa kuin aviopareilla. Vain 5 000 hengellä on parisuhde edelleen voimassa, eronneita on 900. Leskeksi parisuhteesta on jäänyt yli 300 henkeä. Tanskassakaan eivät kaikki parisuhteensa rekisteröineet asu yhdessä, sillä parisuhdeperheitä on vain 2 166.

Suhteellisesti vähiten parisuhteita on rekisteröity Ruotsissa, jossa seitsemän vuoden saldo ylittää vain vähän puolta pienemmän Norjan parien määrän vuotta pidemmän rekisteröintiajan jälkeen. Parisuhteiden hävikki näyttää Ruotsissa olleen suurempi kuin Norjassa, sillä kummassakin maassa asui vuonna 2001 tasan saman verran parisuhteisia.

Pohjoismaissa rekisteröidyt parisuhteet (taulukko Excel-muodossa)


Päivitetty 13.5.2003

Lisätietoja:
sähköposti: tietoaika@tilastokeskus.fi