Julkinen talous

Valtion budjettitalouden tulot ja menot

  Tilinpäätös Talousarvio 1) Esitys Muutos  
  2016 2017 2018 2017–2018  
  Milj. € Milj. € Milj. € Milj. € %
Tulot           
Verot ja veronluonteiset tulot 41 787 41 663 43 997 2 334 6
– tulon ja varallisuuden
   perusteella
13 261 13 149 14 498 1 349 10
– liikevaihdon perusteella 18 065 18 111 18 896 785 4
– valmisteverot 7 195 7 190 7 378 188 3
– muut verot 3 154 3 077 3 107 30 1
– muut veronluonteiset tulot 113 136 118 -18 -13
Sekalaiset tulot 5 615 5 298 5 522 224 4
Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset 1 638 2 485 2 769 284 11
Lainat 2 971 6 045 3 386 -2 659 -44
Yhteensä 52 012 55 492 55 675 183 0
Menot pääluokittain          
Eduskunta 160 180 125 -55 -31
Tasavallan presidentti 11 14 19 5 39
Valtioneuvoston kanslia 205 211 210 -1 -0
Ulkoasiainministeriö 1 055 1 079 1 092 13 1
Oikeusministeriö 924 917 941 24 3
Sisäministeriö 1 974 1 520 1 464 -56 -4
Puolustusministeriö 2 801 2 830 2 872 42 1
Valtiovarainministeriö 17 373 17 026 17 195 169 1
Opetus- ja kulttuuriministeriö 6 709 6 759 6 585 -175 -3
Maa- ja metsätalousministeriö 2 535 2 584 2 595 10 0
Liikenne- ja viestintäministeriö 2 963 3 228 3 363 135 4
Työ- ja elinkeinoministeriö 2 974 3 050 2 842 -209 -7
Sosiaali- ja terveysministeriö 13 011 14 599 14 961 361 2
Ympäristöministeriö 203 187 181 -6 -3
Valtionvelan korot 1 521 1 308 1 232 -76 -6
Yhteensä 54 419 55 492 55 675 183 0

1) Ml. lisätalousarviot

Lähde: Valtion talousarvioesitys

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 20.9.2017

Julkisyhteisöjen alijäämä/ylijäämä ja velka

  Alijäämä (-) / ylijäämä (+) (EDP) Velka (EDP)
  Milj. € % BKT:sta Milj. € % BKT:sta
1975 906 5,0 1 180 6,5
1980 1 262 3,7 3 773 11,2
1990 4 834 5,3 12 547 13,8
2000 9 341 6,9 57 926 42,5
2010 -4 883 -2,6 88 160 47,1
2011 -2 056 -1,0 95 490 48,5
2012 -4 362 -2,2 107 708 53,9
2013 -5 315 -2,6 114 801 56,5
2014 -6 597 -3,2 123 696 60,2
2015 -5 782 -2,8 133 175 63,5
2016* -3 867 -1,8 136 040 63,0
2017* -1 279 -0,6 137 286 61,4

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 29.3.2018

Verot ja veronluonteiset maksut 1)

  2011 2012 2013 2014 2015* 2016*
  Käypiin hintoihin, milj. €
Tuloverot 29 334 29 202 30 797 31 479 32 371 32 933
Pakolliset sosiaaliturvamaksut 23 776 25 261 25 632 26 011 26 639 27 628
Omaisuusverot 2 138 2 361 2 599 2 719 3 017 3 066
Tavaroista ja palveluista maksetut verot 27 240 28 186 29 430 29 572 29 801 31 265
Muut verot 262 259 230 246 246 262
Verot ja maksut yhteensä 82 750 85 269 88 688 90 027 92 074 95 154
  Suhteutettuna BKT:hen, %
Tuloverot 14,9 14,6 15,1 15,3 15,4 15,3
Pakolliset sosiaaliturvamaksut 12,1 12,6 12,6 12,7 12,7 12,8
Omaisuusverot 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4
Tavaroista ja palveluista maksetut verot 13,8 14,1 14,5 14,4 14,2 14,5
Muut verot 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Verot ja maksut yhteensä 42,0 42,7 43,6 43,8 43,9 44,1

* ennakkotieto

1) Sisältää julkisyhteisöt ja Euroopan Unionin toimielimet

Lähde: Tilastokeskus, Verot ja veronluonteiset maksut

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 3.8.2017

Julkinen kehitysyhteistyö

  Nettomaksatukset
 

Kahdenvälinen

kehitysyhteistyö

Monenkeskinen

kehitysyhteistyö 

Yhteensä % BKTL:sta
  Milj. € Milj. € Milj. €  
1990 320,1 223,9 544,0 0,61
2000 235,6 166,9 402,4 0,30
2010 633,5 372,9 1 006,4 0,53
2011 615,7 395,5 1 011,2 0,51
2012 620,8 406,0 1 026,8 0,51
2013 618,0 463,1 1 081,1 0,53
2014 706,7 525,3 1 232,0 0,59
2015 629,1 532,0 1 161,1 0,55
2016 581,5 376,7 958,2 0,44
2017* 528,2 406,5 934,7 0,41

* ennakkotieto

Lähde: Ulkoasiainministeriö

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 18.4.2018

 

Aihealue: Julkinen talous

Päivitetty 18.4.2018