Työmarkkinat

Sisällysluettelo

Väestö toiminnan mukaan, 15–74-vuotiaat

  2000 2010 2018 2019
15–74-vuotiaat, tuhatta 3 901 4 043 4 124 4 128
Työvoima 2 589 2 672 2 742 2 750
 Työlliset 2 335 2 447 2 540 2 566
 Työttömät 253 224 202 184
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 312 1 372 1 382 1 378
Työvoimaosuus, % 66,4 66,1 66,5 66,6
Työttömyysaste, % 9,8 8,4 7,4 6,7
Miehet 9,1 9,1 7,4 7,2
Naiset 10,6 7,6 7,3 6,2
Työlliset työsuhteen mukaan, tuhatta
Kokoaikatyö 2 047 2 087 2 115 2 125
Osa-aikatyö  286 358 424 439
Työlliset työnantajasektorin mukaan, tuhatta
Yksityinen  1 692 1 774 1 862 1 892
Kunta 486 510 532 531
Valtio 151 153 140 138
Työlliset ammatiaseman mukaan, tuhatta
Palkansaajat 2 016 2 120 2 204 2 220
Yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 319 328 335 345
Tehdyt työtunnit palkansaajaa kohti, tuntia/vuosi
Yhteensä 1 638 1 584 1 592 1 582
Yksityinen sektori 1 673 1 614 1 616 1 606
Julkinen sektori 1 563 1 520 1 536 1 526

Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 14.2.2020

Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 14.2.2020

Työlliset toimialoittain, 15–74-vuotiaat

Toimiala TOL 2008 2000 2010 2018 2019
  Tuhatta henkilöä
Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta  146 115 101 105
Teollisuus; sähkö-, lämpö-, vesi- ja jätehuolto yms.  473 388 361 353
Rakentaminen 147 172 198 193
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja -pyörien korjaus  277 298 292 287
Kuljetus ja varastointi  152 156 143 143
Majoitus- ja ravitsemistoiminta  77 83 86 97
Informaatio ja viestintä  89 95 114 123
Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 70 71 77 77
Liike-elämän palvelut  184 250 291 300
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus  115 117 116 113
Koulutus 165 174 184 187
Terveys- ja sosiaalipalvelut  326 379 417 422
Taiteet, viihde ja virkistys; muu palvelutoiminta  109 139 153 157
Toimiala tuntematon  6 12 7 7
Yhteensä 2 335 2 447 2 540 2 566

Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 14.2.2020

Palkansaajat työsuhteen tyypin mukaan, 15–74-vuotiaat

  Palkansaajat Jatkuva kokoaikatyö Jatkuva osa-aikatyö Määräaikainen työ
  yhteensä Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset
  Tuhatta henkilöä
2010 2 120 851 730 58 151 129 201
2011 2 143 851 734 67 155 135 202
2012 2 146 847 741 66 156 134 202
2013 2 127 846 734 61 155 129 201
2014 2 105 827 730 67 151 129 200
2015 2 090 817 733 71 149 127 194
2016 2 105 830 715 69 159 136 197
2017 2 147 855 716 68 164 141 204
2018 2 204 875 732 72 162 147 216
2019 2 220 887 737 72 175 143 207

Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 14.2.2020

Työttömät, 15–74-vuotiaat

Sisältö saatavilla Excel-muodossa

Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 14.2.2020

Työttömyysaste

  Yhteensä Miehet Naiset 15–24-vuotiaat
  15–74-vuotiaat  
  % % % %
2010 8,4 9,1 7,6 21,4
2011 7,8 8,4 7,1 20,1
2012 7,7 8,3 7,1 19,0
2013 8,2 8,8 7,5 19,9
2014 8,7 9,3 8,0 20,5
2015 9,4 9,9 8,8 22,4
2016 8,8 9,0 8,6 20,1
2017 8,6 8,9 8,4 20,1
2018 7,4 7,4 7,3 17,0
2019 6,7 7,2 6,2 17,2

Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 14.2.2020

Pendelöinti

  Asuinkunnan ulkopuolella työssäkäyvät Asuinkunnassaan työssäkäyvät
  Yhteensä % Yhteensä %
1990 510 138 21,9 1 822 144 78,1
2000 611 275 27,4 1 617 282 72,6
2010 752 242 32,3 1 573 437 67,7
2011 771 537 32,8 1 582 885 67,2
2012 770 300 32,9 1 569 604 67,1
2013 760 939 33,1 1 540 812 66,9
2014 756 617 33,3 1 517 459 66,7
2015 758 717 33,6 1 497 742 66,4
2016 775 724 34,1 1 499 955 65,9
2017 805 713 34,6 1 522 017 65,4

Lähde: Tilastokeskus, Työssäkäynti

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 9.10.2019

 

Aihealue: Työmarkkinat

Päivitetty 6.3.2020