Maa-, metsä- ja kalatalous

Maatalous- ja puutarhayritykset

Tuotantotoiminta 2010 2016 2017 2017
        Viljelijöiden keski-ikä, vuotta
Kasvintuotanto 37 086 33 187 33 014  
Viljanviljely 20 927 17 493 16 304 52
Muu kasvinviljely 13 092 13 360 14 397 54
Kasvihuonetuotanto 1 371 878 835 53
Avomaantuotanto  1 696 1 456 1 478 53
Kotieläintuotanto 19 829 14 357 13 406  
Lypsykarjatalous 10 205 7 276 6 704 49
Naudanlihan tuotanto 3 080 2 931 2 935 49
Emolehmätuotanto ja lihanautojen kasvatus 1 270 572 555 50
Sikatalous 1 355 689 602 48
Siipikarjatalous 375 438 362 48

Lammas-, vuohi- ja hevostalous

sekä muu laidunkarja

3 544 2 451 2 248 50
Sekamuotoinen tuotanto 2 568 2 163 2 134 50
Yhteensä 59 483 49 707 48 554 53
Käytössä oleva maatalousmaa, ha/tila 39 46 47  

Lähde: Luonnonvarakeskus

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 10.8.2018

Kotieläimet 

  1950 1990 2000 2010 2016 2017
  Tuhatta          
Naudat 1 782 1 360 1 057 926 909 893
Lypsylehmät 1 111 490 364 289 282 275
Siat 446 1 381 1 296 1 367 1 235 1 129
Siipikarja . . . . 12 570 9 587 13 445 12 705
Munivat kanat 3 381 4 845 3 110 3 394 3 599 3 650
Broilerit . . 2 993 7 918 4 616 8 272 7 734
Lampaat 1 220 103 100 126 157 155

Lähde: Luonnonvarakeskus

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 10.8.2018

Viljasato

Viljasato

Lähde: Luonnonvarakeskus

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 10.8.2018

Metsätilastoa

Maaluokka 2014–2016
  Milj. ha %
Metsätalousmaa 26,2 86
Metsämaa 20,3 67
Kitumaa 2,4 8
Joutomaa 3,2 11
Metsätiet, varastot ym. 0,2 1
Muu  4,2 14
Maa-ala yhteensä 30,4 100
Puuston tilavuus 2014–2016
  Milj. m3 %
Mänty 1 238 50
Kuusi 736 30
Koivu 411 17
Muut lehtipuut 80 3
Puusto yhteensä 2 465 100

Lähde: Luonnonvarakeskus

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 10.8.2018

Puuston kasvu ja poistuma

Puuston kasvu ja poistuma

Lähde: Luonnonvarakeskus

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 10.8.2018

Yksityismetsätalouden tulos

Yksityismetsätalouden tulos

* ennakkotieto

Lähde: Luonnonvarakeskus

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 4.9.2018

 

Aihealue: Maa-, metsä- ja kalatalous

Päivitetty 4.1.2019