Maa-, metsä- ja kalatalous

Sisällysluettelo

Maatalous- ja puutarhayritykset

Tuotantotoiminta 2010 2017 2018 2018
        Viljelijöiden keski-ikä,
vuotta
Kasvintuotanto 37 086 32 932 32 919  
Viljanviljely 20 927 16 240 15 197 53
Muu kasvinviljely 13 092 14 397 15 533 55
Kasvihuonetuotanto 1 371 836 787 53
Avomaantuotanto  1 696 1 477 1 402 54
Kotieläintuotanto 19 829 13 481 12 819  
Lypsykarjatalous 10 205 6 704 6 263 49
Naudanlihan tuotanto 3 080 2 930 2 868 49
Muu nautakarjatalous 1 270 555 516 50
Sikatalous 1 355 607 577 48
Siipikarjatalous 375 436 435 48
Lammas-, vuohi- ja hevostalous
sekä muu laidunkarja
3 544 2 249 2 160 51
Sekamuotoinen tuotanto 2 568 2 149 1 895 50
Yhteensä 59 483 48 562 47 633 53
Käytössä oleva maatalousmaa, ha/tila 39 47 48  

Lähde: Luonnonvarakeskus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 28.5.2019

Kotieläimet

  1950 1990 2000 2010 2017 2018
  Tuhatta          
Naudat 1 782 1 360 1 057 926 893 882
Lypsylehmät 1 111 490 364 289 275 271
Siat 446 1 381 1 296 1 367 1 136 1 089
Siipikarja . . . . 12 570 9 587 13 136 14 140
Munivat kanat 3 381 4 845 3 110 3 394 3 746 3 985
Broilerit . . 2 993 7 918 4 616 8 047 8 781
Lampaat 1 220 103 100 126 156 155

Lähde: Luonnonvarakeskus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 28.5.2019

Sato

  1950 1990 2000 2010 2017 2018
  Milj. kg
Vehnä 296 627 538 724 802 495
Ruis 215 244 108 69 114 42
Ohra 176 1 720 1 985 1 340 1 460 1 336
Kaura 702 1 662 1 413 810 1 014 818
Peruna 1 273 881 785 659 612 600
Sokerijuurikas 231 1 125 1 046 542 430 355
Härkäpapu . . . . . . 16 34 24

Lähde: Luonnonvarakeskus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 28.5.2019

Metsätilastoa

Maaluokka 2014–2017
  Milj. ha %
Metsätalousmaa 26,2 86
Metsämaa 20,3 67
Kitumaa 2,5 8
Joutomaa 3,2 11
Metsätiet, varastot ym. 0,2 1
Muu  4,2 14
Maa-ala yhteensä 30,4 100
Puuston tilavuus 2014–2017
  Milj. m3 %
Mänty 1 245 50
Kuusi 734 30
Koivu 413 17
Muut lehtipuut 81 3
Puusto yhteensä 2 473 100

Lähde: Luonnonvarakeskus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 18.3.2019

Puuston kasvu ja poistuma

Sisältö saatavilla Excel-muodossa

Lähde: Luonnonvarakeskus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 17.12.2019

Yksityismetsätalouden tulos

Sisältö saatavilla Excel-muodossa

* ennakkotieto

Lähde: Luonnonvarakeskus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 22.3.2019

 

Aihealue: Maa-, metsä- ja kalatalous

Päivitetty 8.1.2020