Asuminen

Sisällysluettelo

Rakennukset ja kesämökit

  1980 1990 2000 2010 2015 2016 2017 2018
  Tuhatta
Asuinrakennukset 840 1 005 1 111 1 235 1 283 1 290 1 294 1 301
  Erilliset pientalot 773 908 993 1 102 1 144 1 150 1 152 1 157
  Rivi- ja ketjutalot 23 53 66 76 80 81 81 82
  Asuinkerrostalot 44 45 52 57 59 60 61 61
Muut rakennukset 92 158 189 211 222 222 229 230
Kesämökit 252 368 451 489 502 503 507 510
Saunat 1) 548 932 1 212 1 502 1 607 1 631 1 651 1 671

1)  Vain huoneistokohtaiset saunat. Saunoja on kaikkiaan arvioitu olevan v. 2018 lopussa
yli 2,3 miljoonaa.

Lähde: Tilastokeskus, Asunnot ja asuinolot

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 20.5.2019

Asuntokunnat 2018

Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt

Asuntokunnan koko Kaikki
talotyypit
Erillinen
pientalo
Rivi- tai
ketjutalo
Asuin-
kerrostalo
Muu 
rakennus
1 henkilö 1 191 297 246 021 165 537 753 152 26 587
2 henkilöä 885 410 418 789 118 036 337 717 10 868
3 henkilöä 278 502 151 326 41 297 82 715 3 164
4 henkilöä 228 387 149 798 31 657 45 028 1 904
5 henkilöä 83 745 61 021 8 502 13 414 808
6+ henkilöä 38 158 28 454 2 683 6 384 637
Yhteensä 2 705 499 1 055 409 367 712 1 238 410 43 968

Lähde: Tilastokeskus, Asunnot ja asuinolot

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 20.5.2019

Asunnot ja asuinolot

  1990 2000 2010 2017 2018
Asunnot yhteensä, tuhatta 2 210 2 512 2 808 3 003 3 042
Erilliset pientalot, % 42,3 40,3 40,5 38,6 38,3
Rivi- ja ketjutalot, % 11,8 13,5 13,6 13,6 13,5
Asuinkerrostalot, % 42,5 43,5 44,0 45,9 46,4
Hallintaperuste          
Omistusasunto, % 66,8 58,1 59,2 56,8 56,1
Vuokra-asunto, % 24,7 30,8 29,3 31,7 32,3
Asumisoikeusasunto, % . . 1,0 1,3 1,5 1,6
Muu hallintaperuste tai tuntematon, % 8,4 10,1 10,3 9,9 10,0
Pinta-ala asuntoa kohti, m2 74,4 76,5 79,5 79,8 79,5
Vakinaisesti asutut, tuhatta 2 037 2 295 2 537 2 680 2 705
Pinta-ala henkilöä kohti, m2 31,4 35,3 39,1 40,5 40,8
Ahtaasti asuvia henkilöitä 1), % 30,4 23,7 17,9 17,2 16,9

1) Enemmän kuin 1 henkilö huonetta kohti, pl. keittiö

Lähde: Tilastokeskus, Asunnot ja asuinolot

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 14.1.2020

Kerrostalohuoneistojen hinnat

Vanhojen asuntojen tiedot verohallinnon aineiston mukaan, uusien asuntojen tiedot suurimpien kiinteistönvälittäjien ja rakennuttajien mukaan

  Vanhat huoneistot Uudet huoneistot  
  Pääkaupunkiseutu Muu Suomi Pääkaupunkiseutu Muu Suomi
  Keskimääräiset velattomat neliöhinnat, €/m2
2010 3 142 1 492 4 346 2 853
2011 3 255 1 536 4 554 2 960
2012 3 353 1 561 5 003 3 140
2013 3 458 1 580 4 974 3 215
2014 3 478 1 578 5 102 3 373
2015 3 515 1 587 5 122 3 403
2016 3 584 1 579 4 980 3 520
2017 3 718 1 588 5 071 3 536
2018 3 874 1 598 5 179 3 664

Lähde: Tilastokeskus, Osakeasuntojen hinnat

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 3.5.2019

Vanhojen kerrostalohuoneistojen reaalihintaindeksit

Sisältö saatavilla Excel-muodossa

 

Lähde: Tilastokeskus, Osakeasuntojen hinnat

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 3.5.2019

Kiinteistöjen hinnat

  Omakotitalot Omakotitalotontit
  Keski-
hinta
Nimellishinta-
indeksi
Reaalihinta-
indeksi
Keski-
hinta
Nimellishinta-
indeksi
Reaalihinta-
indeksi
  €/asuin-m2 2015 = 100 €/m2 2015 = 100
2015 1 541 100,0 100,0 18,6 100,0 100,0
2016 1 549 100,1 99,8 21,2 98,1 97,8
2017 1 560 98,8 97,7 22,7 97,9 96,9
2018 1 545 96,9 95,0 23,5 103,2 101,1

Lähde: Tilastokeskus, Kiinteistöjen hinnat

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 5.3.2019

Vuokra-asuntojen keskimääräiset vuokrat

  Aravahuoneistot Vapaarahoitteiset asunnot Kaikki vuokra-asunnot
  €/m2/kk
1990 3,91 4,33 4,14
2000 6,39 7,67 7,10
2001 6,64 7,99 7,42
2002 6,92 8,21 7,66
2003 7,16 8,50 7,94
2004 7,37 8,60 8,07
2005 7,54 8,81 8,27
2006 7,68 8,93 8,37
2007 7,96 9,35 8,72
2008 8,38 9,73 9,04
2009 8,93 10,07 9,48
2010 9,28 10,40 9,86
2011 9,90 11,54 10,79
2012 10,25 11,98 11,19
2013 10,64 12,43 11,61
2014 10,96 12,84 11,98
2015 11,21 13,30 12,34
2016 11,38 13,65 12,61
2017 11,53 13,88 12,80
2018 11,60 14,08 12,94

Lähde: Tilastokeskus, Asuntojen vuokrat

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 1.4.2019

 

Aihealue: Asuminen

Päivitetty 14.1.2020