Ympäristö ja luonnonvarat

Maantieteellisiä tietoja

Pinta-ala, km2, 1.1.2018
Koko pinta-ala 390 908
Maata 303 919
Makeaa vettä 34 533
Merivettä 52 456
Rajat, km
Ruotsi 614
Norja 736
Venäjä 1 340
Aluevesiraja 1 250
Yhteensä 3 940
Suurin pituus, km
Hanko–Utsjoki 1 157
Suurin leveys, km
Närpiö–Ilomantsi 542
Korkein kohta, m
Halti  1 324
Pisin joki, km
Kemijoki   500
Suurimmat järvet, km2
Saimaa 1 393
Päijänne 1 082
Inarijärvi 1 082
Oulujärvi 912
Pielinen 895
Suurimmat saaret, km2
a) Merialueilla
Ahvenanmanner 689
Kemiönsaari 545
b) Sisävesillä
Soisalo 1 540

Vähintään 500 m2:n kokoisia järviä on noin 168 000, joista noin 57 000 on pinta-alaltaan yli hehtaarin.
Saaria, joiden pinta-ala ylittää aarin, on noin 187 000.

Lähteet: Maanmittauslaitos

Suomen ympäristökeskus

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 2.2.2018

Luonnonsuojelu- ja erämaa-alueet 1.1.2018

  Määrä Pinta-ala, ha Vettä, %
Luonnonsuojelualueet 11 365 2 349 821 17,8
Kansallispuistot 40 1 001 810 18,0
Luonnonpuistot 19 154 157 1,9
Soidensuojelualueet 167 470 584 2,6
Lehtojensuojelualueet 46 1 058 1,0
Vanhat metsät 88 9 686 2,9
Muut valtion luonnonsuojelualueet 283 347 468 10,2
Yksityismaiden luonnonsuojelualueet 10 662 329 325 53,3
Ahvenanmaan luonnonsuojelualueet 60 35 733 92,2
Erämaa-alueet 12 1 489 121 7,5

Lisäksi koskiensuojelulaki suojelee voimalaitosrakentamiselta 53 yksittäistä koskea, jokiosuutta tai valuma-aluetta. Vastaavat lait on annettu Ounasjoen ja Kyrönjoen suojelusta.

Lähteet: Ympäristöministeriö

Metsähallitus

ÅSUB

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 26.3.2018

Kansallispuistot ja luonnonpuistot 1.1.2018

Kansallispuistot ja luonnonpuistot

© Metsähallitus 2018

© Maanmittauslaitos 1/MML/18

Lähde: Metsähallitus

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 18.12.2018

Sääolot

  Keskilämpötila (°C)  Sadepäivien määrä 1)
  Helsinki Sodankylä 
(Lappi)
Helsinki Sodankylä 
(Lappi)
   1981–2010 2017  1981–2010 2017  1981–2010 2017  1981–2010 2017
Tammikuu -3,9 -1,9 -13,5 -10,2 12 6 9 9
Helmikuu -4,7 -2,0 -12,7 -10,1 8 6 8 6
Maaliskuu -1,3 1,2 -7,5 -5,6 8 9 8 9
Huhtikuu 3,9 2,8 -1,3 -2,5 7 11 6 5
Toukokuu 10,2 9,5 5,3 2,6 7 5 9 4
Kesäkuu 14,6 13,7 11,6 10,3 8 11 10 13
Heinäkuu 17,8 16,0 14,5 15,1 8 9 11 10
Elokuu 16,3 16,2 11,7 11,9 10 11 10 11
Syyskuu 11,5 12,1 6,2 7,2 10 9 9 7
Lokakuu 6,6 5,8 0,1 0,4 10 16 9 9
Marraskuu 1,6 4,1 -7,1 -5,5 12 20 10 13
Joulukuu -2,0 1,8 -11,7 -10,1 11 20 8 12

1) Sademäärä ≥ 1,0 mm

Lähde: Ilmatieteen laitos

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 12.1.2018

Päästöt ilmaan

  1990 2000 2010 2015 2016 2017
Kasvihuonekaasupäästöt, CO2-ekv., milj. tonnia 71,3 70,2 75,7 55,2 58,1 55,5
Hiilidioksidi 1), milj. tonnia 52,6 52,8 59,2 39,8 42,6 40,2
Rikki (SO2:na), tuhatta tonnia 250   81 67 42 40 35,4
Typen oksidit, tuhatta tonnia 299   236 181 133 129 124,9

1) Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen polton aiheuttamat päästöt

Lähde: Tilastokeskus, Kasvihuonekaasut

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 11.12.2018

Yhdyskuntajätteiden käsittely

Yhdyskuntajätteiden käsittely

Lähde: Tilastokeskus, Jätetilasto

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 11.1.2019

 

Aihealue: Ympäristö ja luonnonvarat

Päivitetty 11.1.2019