Tilläggsuppgifter

Mira Kuussaari, telefon 029 551 3538
E-post: palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Postadress: Statistikcentralen, Företagsstatistik, Konjunkturtjänst för kunder, 00022 STATISTIKCENTRALEN

Besöksadress: Verkstadsgatan 13, 00580 Helsingfors