Muutoksia palvelussa


6.9.2019 Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten (2018) tietoja päivitetty.
23.8.2019 Alueiden profiilikuviot päivitetty.
17.6.2019 Asuntokuntien, asuntojen ja rakennusten tietoja (2018) päivitetty.
17.6.2019 Väestönmuutosten tietoja (2018) päivitetty.
24.4.2018 Väestörakennetietoja (2018) päivitetty.
18.2.2019 Väestön pääasiallisen toiminnan tietoja (2017) päivitetty.
28.12.2018 Muutoksia Turun Seutu -Turku Science Park Oy:n palvelussa.
11.12.2018 BKT- ja aluetilinpidontietoja (2016) päivitetty.
08.11.2018 Koulutuksen tietoja (2017) päivitetty.
01.11.2018 Kunnittaisia muuttotietoja (2017) päivitetty.
26.10.2018 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tietoja (2017) päivitetty.
09.10.2018 Julkisen talouden (2017) tietoja päivitetty.
27.09.2018 Pendelöintitiedot (2016) päivitetty.
13.08.2018 Alueiden profiilikuvat päivitetty.
31.05.2018 Asuntojen ja asuntokuntien tietoja (2017) päivitetty.
03.05.2018 Oulun Eteläinen SeutuNet-palvelun päivittäminen lakkaa.
06.04.2018 Väestörakennetietoja (2017) päivitetty.
08.03.2018 Majoitustietoja (2017) päivitetty.
26.02.2018 Toimipaikkojen toimialoittaisia tietoja (2016) päivitetty.
16.02.2018 Väestön pääasiallisen toiminnan (2016) tietoja päivitetty.
02.01.2018 Vakka-Suomen SeutuNet-palvelun päivittäminen lakkaa.
02.01.2018 Tulotietoja (2016) päivitetty.
13.12.2017 BKT- ja aluetilinpidontietoja (2015) päivitetty.
07.11.2017 Koulutuksen tietoja (2016) päivitetty.
09.10.2017 Pendelöintitiedot (2015) päivitetty.
04.10.2017 Toimialoittaisia työssäkäyntitietoja (2015) päivitetty.
24.08.2017 Alueiden profiilikuvat päivitetty.
18.08.2017 Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten (2016) tietoja päivitetty.
13.06.2017 Asuntojen ja asuntokuntien tietoja päivitetty (2016).
18.05.2017 Rakentamisen ja asuntotuotannon tietoja päivitetty, uudet aikasarjat vuoteen 2016 saakka.
.