Ähtäri - Etseri

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Ähtäri - Etseri Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013805 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201261,9 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20136 271 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-1,4 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201315,1 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201359,1 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201325,8 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,0 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,8 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-66 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-30 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20131 782 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201121 744 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20132 944 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201320,3 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201386,9 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20131 348 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201365,7 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201320,4 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20122 301 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201254,4 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201211,6 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20122 410 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201177,3 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20129,9 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201227,4 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201261,5 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,2 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,64 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201231,8 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012478 352 299