Ypäjä

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Ypäjä Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013183 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201239,6 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20132 483 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-1,0 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201314,8 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201362,7 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201322,6 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,7 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,0 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-11 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-13 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.2013688 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201122 742 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20131 161 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201315,8 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201391,4 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013285 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201364,9 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201319,2 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.2012725 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201259,8 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201211,4 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20121 061 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201144,8 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201223,2 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201213,9 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201260,8 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20122,1 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,36 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201228,2 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012256 352 299