Virolahti

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Virolahti Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013372 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201247,1 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20133 435 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-1,5 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201313,8 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201360,3 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201325,9 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,5 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20134,8 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-36 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-27 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.2013980 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201122 167 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20131 604 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201318,4 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201395,5 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20131 636 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201361,2 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201317,7 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20121 425 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201255,1 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20128,5 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20121 360 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201158,6 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201211,9 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201210,5 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201276,6 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,1 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,56 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201233,6 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012306 352 299