Vimpeli

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Vimpeli Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013287 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201267,1 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20133 171 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-1,1 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201316,6 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201359,9 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201323,5 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,1 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,4 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-14 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-23 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.2013874 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201126 902 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20131 339 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201316,2 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201394,0 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013443 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201364,2 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201320,2 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20121 076 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201255,7 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201213,2 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20121 206 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201167,7 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20128,6 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201240,0 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201249,9 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,5 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,66 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201230,0 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012291 352 299