Vehmaa

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Vehmaa Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013189 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201246,1 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20132 330 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 20130,3 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201314,5 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201360,5 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201325,0 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,8 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,2 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-7 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 201310 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.2013657 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201123 088 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20131 110 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201313,5 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201390,4 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013834 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201363,0 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201317,6 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.2012766 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201261,1 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20126,5 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20121 000 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201151,2 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201220,4 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201224,2 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201253,5 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20122,0 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,32 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201231,1 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012310 352 299