Varkaus

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Varkaus Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013386 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201291,7 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.201322 107 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-1,0 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201313,5 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201362,0 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201324,5 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,2 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20132,2 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-166 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-109 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20135 973 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201123 584 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.201311 540 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201329,8 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201357,6 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20131 366 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201367,0 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201324,4 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20128 766 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201249,7 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201218,3 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20127 974 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201180,0 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,6 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201234,2 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201263,2 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,0 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,80 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201231,9 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 20121 176 352 299