Vaasa - Vasa

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Vaasa - Vasa Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013364 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201297,9 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.201366 321 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 20131,0 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201316,1 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201365,8 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201318,1 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.201322,7 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20135,7 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-25 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013149 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.201317 541 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201126 955 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.201332 979 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201337,9 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201337,4 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20131 812 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201372,8 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201333,5 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.201238 054 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201262,9 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20128,1 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.201229 892 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201186,7 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20120,5 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201228,9 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201269,9 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20120,6 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,20 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201221,9 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 20123 466 352 299