Uusikaarlepyy - Nykarleby

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Uusikaarlepyy - Nykarleby Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013733 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201257,4 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20137 524 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-0,1 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201317,5 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201359,7 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201322,8 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.201387,3 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20135,4 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-55 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-8 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20132 156 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201124 168 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20133 207 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201318,8 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201380,8 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20131 744 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201362,6 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201323,0 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20123 296 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201267,3 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20124,3 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20123 437 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201173,1 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201219,5 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201233,4 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201245,2 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,9 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,19 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201225,7 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012886 352 299