Utsjoki

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Utsjoki Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.20135 144 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201227,1 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20131 279 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-0,5 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201315,3 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201359,1 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201325,6 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,5 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20133,3 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-2 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-10 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.2013330 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201122 930 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.2013605 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201326,6 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201391,6 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013662 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201364,1 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201323,2 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.2012488 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201253,7 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20129,7 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.2012502 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201184,2 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201210,7 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.20123,9 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201277,5 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20128,0 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,56 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201231,3 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012118 352 299