Ulvila - Ulvsby

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Ulvila - Ulvsby Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013401 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201285,0 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.201313 361 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-0,8 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201317,6 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201360,6 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201321,9 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,3 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,8 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-142 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 201320 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20133 965 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201125 635 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20135 991 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201314,7 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201384,5 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013402 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201368,9 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201326,4 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20124 294 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201259,9 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201211,0 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20125 632 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201135,9 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20123,0 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201231,4 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201264,2 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,5 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,39 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201226,6 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012830 352 299