Turku - Åbo

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Turku - Åbo Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013246 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201298,9 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.2013182 072 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 20131,0 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201312,8 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201367,7 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201319,5 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20135,4 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20135,8 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013994 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 201357 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.201345 750 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201125 812 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.201398 252 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201344,0 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201326,1 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20132 433 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201372,6 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201331,9 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.201296 812 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201257,2 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201213,4 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.201277 978 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201176,4 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20120,4 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201217,1 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201281,5 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,1 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,31 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201223,9 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 201211 146 352 299