Tervo

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Tervo Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013348 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201234,2 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20131 669 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-2,1 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.20139,5 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201360,6 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201329,9 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,1 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,1 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-8 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-26 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.2013464 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201119 775 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.2013822 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201319,5 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201391,6 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013957 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201359,1 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201314,1 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.2012434 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201251,5 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201211,3 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.2012622 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201150,7 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201222,6 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201210,1 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201264,3 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20123,0 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,74 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201239,2 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012118 352 299