Siikalatva

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Siikalatva Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.20132 172 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201248,1 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20135 857 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-2,1 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201316,3 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201357,4 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201326,3 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,1 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,6 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-94 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-32 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20131 541 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201120 446 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20132 711 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201319,0 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201397,0 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013943 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201361,0 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201313,6 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20122 159 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201254,3 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201213,3 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20122 182 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201174,1 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201224,2 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201216,1 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201258,0 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,7 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,74 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201232,9 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012598 352 299