Säkylä

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Säkylä Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013161 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201284,5 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20134 567 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-1,4 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201314,8 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201359,2 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201326,0 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,2 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,8 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-65 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-8 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20131 291 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201126 129 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20132 200 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201318,8 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201382,9 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013747 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201364,8 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201324,5 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20122 542 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201261,8 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20126,9 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20122 023 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201161,2 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20125,2 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201229,5 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201264,4 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20120,8 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,29 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201230,0 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012465 352 299