Suonenjoki

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Suonenjoki Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013714 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201272,1 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20137 456 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-0,5 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201314,2 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201358,8 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201327,0 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,0 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,6 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-6 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-43 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20132 054 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201122 034 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20133 715 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201326,9 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201366,2 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20131 102 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201364,2 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201319,8 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20122 558 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201252,4 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201211,9 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20122 744 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201170,6 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201210,1 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201226,6 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201261,6 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,7 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,73 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201235,2 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012541 352 299