Siuntio - Sjundeå

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Siuntio - Sjundeå Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013241 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201247,4 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20136 183 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 20130,2 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201321,3 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201364,1 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201314,6 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.201329,6 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20133,4 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-45 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 201321 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20131 792 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201131 686 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20132 484 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201310,8 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201390,1 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013805 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201369,1 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201334,1 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20121 469 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201269,5 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20124,8 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20122 981 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201126,9 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20127,5 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201214,3 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201274,9 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20123,3 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,07 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201218,0 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012495 352 299