Siilinjärvi

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Siilinjärvi Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013401 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201281,3 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.201321 567 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 20130,6 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201320,5 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201363,2 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201316,3 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,1 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,8 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 20132 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013116 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20136 211 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201126 825 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20139 101 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201317,6 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201379,5 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20131 010 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201374,6 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201330,3 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20127 001 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201264,3 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20127,8 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20129 511 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201142,1 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20125,0 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201228,3 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201265,4 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,3 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,25 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201221,6 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 20121 061 352 299