Siikainen

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Siikainen Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013463 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201230,9 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20131 632 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-0,5 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201314,0 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201355,8 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201330,2 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,2 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,9 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 20139 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-17 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.2013444 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201119 784 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.2013760 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201317,6 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201395,0 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20131 049 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201356,3 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201313,5 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.2012494 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201250,4 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201213,7 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.2012556 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201163,0 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201221,7 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201234,8 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201241,7 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,8 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,95 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201237,4 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012165 352 299