Seinäjoki

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Seinäjoki Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.20131 432 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201289,8 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.201360 354 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 20131,3 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201318,3 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201364,6 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201317,1 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,2 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,5 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013341 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013330 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.201316 443 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201126 599 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.201328 572 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201330,5 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201367,7 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013864 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201374,1 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201331,1 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.201230 000 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201263,5 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20129,2 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.201226 864 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201182,4 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20122,8 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201224,3 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201271,7 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,2 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,22 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201221,6 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 20124 371 352 299