Savitaipale

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Savitaipale Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013540 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201251,8 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20133 729 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-0,9 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201311,8 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201354,5 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201333,7 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,1 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,7 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 20132 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-43 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20131 000 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201122 090 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20131 809 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201315,6 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201389,5 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20132 747 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201358,6 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201317,9 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20121 110 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201252,2 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201214,9 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20121 323 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201163,6 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201217,3 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201214,9 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201266,5 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,4 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,85 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201238,7 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012310 352 299