Saarijärvi

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Saarijärvi Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.20131 252 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201257,2 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.201310 165 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-0,9 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201314,6 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201359,1 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201326,3 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,1 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,0 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-45 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-50 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20132 819 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201121 025 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20134 857 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201322,3 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201380,9 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20131 860 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201362,3 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201319,6 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20123 342 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201251,7 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201217,6 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20123 679 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201173,7 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201212,4 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201220,4 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201265,6 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,6 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,79 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201232,4 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012773 352 299