Rautavaara

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Rautavaara Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.20131 151 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201244,2 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20131 784 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-1,6 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201311,4 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201355,3 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201333,4 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,0 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,2 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-2 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-27 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.2013474 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201118 882 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.2013911 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201322,5 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201391,3 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013593 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201352,4 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201312,0 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.2012527 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201243,1 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201215,7 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.2012555 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201171,5 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201217,3 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201215,6 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201265,1 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20122,1 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20122,27 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201244,3 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012121 352 299