Rauma - Raumo

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Rauma - Raumo Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013496 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201292,0 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.201339 979 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 20130,3 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201314,9 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201362,9 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201322,2 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,3 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20132,7 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-39 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-42 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.201311 223 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201127 250 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.201319 655 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201325,9 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201357,3 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20132 298 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201368,3 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201327,4 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.201216 963 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201258,6 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201211,7 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.201216 697 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201179,3 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,2 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201232,7 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201264,9 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,1 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,39 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201227,1 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 20122 320 352 299