Raisio - Reso

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Raisio - Reso Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.201349 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201299,2 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.201324 565 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 20130,0 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201316,2 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201364,4 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201319,4 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,4 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20133,9 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-126 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 201347 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20136 950 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201127 155 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.201311 564 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201321,3 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201352,6 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.201365 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201367,8 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201327,5 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.201210 232 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201262,4 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20129,0 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.201210 931 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201130,4 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20120,2 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201227,0 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201271,6 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,2 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,25 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201224,2 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 20121 575 352 299