Porvoo - Borgå

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Porvoo - Borgå Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013655 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201283,9 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.201349 426 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 20130,8 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201317,8 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201364,3 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201317,9 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.201330,4 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20133,7 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013145 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013129 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.201313 853 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201129 607 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.201322 359 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201327,0 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201358,9 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20133 705 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201367,8 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201330,8 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.201220 564 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201264,4 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20128,4 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.201222 564 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201165,0 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,6 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201232,4 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201265,0 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,1 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,17 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201221,8 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 20123 389 352 299