Pyhtää - Pyttis

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Pyhtää - Pyttis Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013325 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201272,4 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20135 384 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 20130,1 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201316,8 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201360,8 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201322,4 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20138,1 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20132,2 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-5 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-5 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20131 575 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201126 531 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20132 339 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201310,0 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201393,9 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20131 820 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201366,0 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201324,8 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20121 047 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201258,3 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201210,5 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20122 199 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201131,0 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20127,6 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201223,7 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201265,5 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20123,2 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,45 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201228,2 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012340 352 299