Puolanka

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Puolanka Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.20132 461 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201255,8 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20132 878 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-1,8 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201310,7 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201358,3 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201331,0 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,1 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,2 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-13 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-45 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.2013791 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201119 163 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20131 460 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201323,6 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201390,6 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20131 520 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201356,8 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201314,5 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.2012871 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201244,3 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201218,0 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.2012940 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201179,6 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201222,6 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.20128,7 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201266,2 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20122,4 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20122,12 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201240,7 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012184 352 299