Pukkila

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Pukkila Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013145 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201239,8 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20132 036 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-0,5 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201317,8 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201360,9 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201321,3 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,0 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,3 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-9 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-2 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.2013563 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201126 467 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.2013884 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201313,6 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201396,3 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013303 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201363,8 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201319,8 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.2012492 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201266,6 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20125,9 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.2012928 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201139,4 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201217,9 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201224,0 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201255,1 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20123,0 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,21 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201223,8 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012232 352 299