Polvijärvi

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Polvijärvi Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013804 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201231,2 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20134 664 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-1,4 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201314,0 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201361,2 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201324,8 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,0 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,6 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-33 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-41 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20131 276 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201119 716 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20132 241 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201318,9 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201393,8 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20131 454 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201363,2 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201315,1 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20121 350 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201250,8 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201216,1 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20121 712 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201158,5 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201222,5 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201221,9 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201253,7 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,9 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,76 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201233,8 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012392 352 299