Pihtipudas

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Pihtipudas Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.20131 075 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201245,7 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20134 354 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-2,0 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201315,9 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201357,9 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201326,2 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,0 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,7 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-53 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-39 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20131 139 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201119 968 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20132 040 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201321,9 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201393,0 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20131 030 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201358,0 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201313,9 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20121 488 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201252,0 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201214,0 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20121 552 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201180,3 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201221,2 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201214,8 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201261,7 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20122,4 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,86 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201233,8 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012405 352 299