Parkano

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Parkano Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013852 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201266,3 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20136 836 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-1,2 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201314,8 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201358,3 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201326,9 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,1 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,5 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-50 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-46 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20131 920 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201121 866 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20133 248 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201320,6 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201378,7 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20131 241 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201362,8 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201318,0 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20122 753 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201254,8 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20129,5 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20122 672 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201177,2 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20127,2 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201235,6 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201255,7 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,5 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,59 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201233,2 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012615 352 299