Paimio - Pemar

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Paimio - Pemar Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013238 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201277,7 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.201310 590 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-0,0 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201319,3 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201362,3 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201318,4 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,9 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,1 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-18 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 201312 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20133 038 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201127 809 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20134 717 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201318,3 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201371,9 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013319 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201370,9 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201329,7 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20123 567 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201264,8 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20127,0 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20124 815 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201143,4 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20125,6 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201222,8 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201270,0 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,5 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,20 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201222,9 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012752 352 299