Närpiö - Närpes

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Närpiö - Närpes Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013978 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201254,6 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20139 335 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-0,5 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201313,8 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201358,8 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201327,5 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.201384,8 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20139,0 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-67 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-56 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20132 736 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201122 908 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20134 141 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201315,9 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201384,7 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20131 547 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201359,2 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201320,4 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20124 295 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201265,9 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20123,8 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20124 270 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201184,2 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201222,9 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201223,2 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201252,1 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,8 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,20 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201230,7 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 20121 313 352 299