Nokia

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Nokia Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013288 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201291,3 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.201332 690 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 20131,0 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201320,1 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201362,6 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201317,4 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,3 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,5 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013141 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013163 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20139 181 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201127 621 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.201314 685 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201321,1 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201360,6 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20131 583 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201370,3 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201328,2 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.201211 063 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201262,2 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201211,8 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.201213 942 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201146,2 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,0 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201238,1 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201259,5 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,4 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,32 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201222,3 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 20121 602 352 299