Mustasaari - Korsholm

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Mustasaari - Korsholm Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013849 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201278,3 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.201319 153 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 20130,7 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201319,9 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201361,1 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201319,0 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.201369,0 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,8 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 201346 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013110 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20135 718 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201128 867 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20137 900 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201310,6 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201388,7 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20133 777 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201373,6 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201334,3 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20125 079 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201271,0 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20124,2 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20129 194 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201132,1 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20126,4 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201228,2 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201264,0 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,5 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,07 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201221,8 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 20121 329 352 299