Merikarvia - Sastmola

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Merikarvia - Sastmola Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013446 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201256,6 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20133 226 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-1,3 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201313,5 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201355,6 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201330,8 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,3 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,8 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-24 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-21 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.2013894 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201121 063 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20131 548 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201319,0 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201384,9 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20131 746 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201356,1 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201316,7 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.2012951 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201251,5 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201213,5 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20121 145 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201164,6 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201212,9 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201234,2 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201251,0 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,9 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,86 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201238,3 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012267 352 299