Luvia

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Luvia Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013169 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201263,1 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20133 355 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-0,1 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201318,7 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201358,6 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201322,7 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,6 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,2 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 201314 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-14 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.2013985 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201126 233 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20131 442 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.20139,6 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201396,1 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20131 369 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201368,5 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201327,6 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.2012689 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201259,1 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201210,2 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20121 389 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201133,5 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20129,4 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201236,3 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201251,2 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20123,0 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,42 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201227,2 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012230 352 299