Luumäki

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Luumäki Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013750 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201259,9 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20134 992 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-0,6 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201313,9 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201357,6 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201328,6 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,3 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,8 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 201319 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-46 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20131 377 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201123 195 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20132 475 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201320,7 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201386,9 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20133 075 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201360,5 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201319,9 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20121 455 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201254,6 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201212,8 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20121 894 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201161,2 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201218,7 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201218,9 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201260,9 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,5 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,65 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201234,8 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012401 352 299