Loppi

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Loppi Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013598 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201254,6 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20138 341 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 20130,1 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201319,6 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201359,8 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201320,6 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,5 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,3 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 20130 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-5 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20132 345 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201125 159 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20133 544 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201313,0 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201388,6 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20133 323 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201363,8 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201321,2 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20122 213 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201263,0 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20127,0 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20123 579 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201138,9 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201210,8 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201220,3 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201266,6 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20122,3 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,33 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201225,2 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012698 352 299